Guadalupe.

Guadalupe.

NANAS PARA GUADALUPE

Eloísa Otero

— — —

Para Mª José Alvarez y Víctor M. Díez

Non hai relato
sen voz,
non hai tenrura
sen xesto.

O relato, o tenreiro,
poñen algo en tensión;
a voz, o xesto,
pulsan os mecanismos das preguntas,
descubren a miúdo escaleiras,
caligrafías encubertas.

No hay relato
sin voz,
no hay ternura
sin gesto.

El relato, lo que es tierno,
ponen algo en tensión;
la voz, el gesto,
pulsan los mecanismos de las preguntas,
descubren a menudo escaleras,
caligrafías encubiertas.

A voz crea o mundo.
Os xestos de cotío
son de amor
cando ti chegas.

Arrólote nun idioma
que eu non coñezo.
Nun idioma que ti tampouco entendes.
Arrólote.

 La voz crea el mundo.
Los gestos cotidianos
son de amor
cuando tú llegas.

Te arrullo en un idioma
que no conozco.
En un idioma que tú tampoco entiendes.
Te arrullo.

Edredón o teu berro
cheo de música,
zunzún,
axóuxere,
espírito, forza
na páxina
do esquecemento.

Illa: abstracción lonxana
mentres que non atopo as verbas
capaces de habitala.

Edredón tu berrido
lleno de música,
zunzún,
sonajero,
espíritu, fuerza
en la página
del olvido.

Isla: abstracción lejana
mientras no encuentro las palabras
capaces de habitarla.

Deixa de mamuxar e zuga a teta,
vai. Cousa, chícharo,
garavanciña marela, escaravello
xoguetón.
Zuga no zume a miña alma,
a miña substancia,
o principio vital.

(Apalpas, escoitas, ollas, cheiras, comes
mellor que calquera especie protexida.
Agora non é preciso que fales
para contar o ben que estás.)

Deja de reburdiar y chupa de la teta,
¡va!. Cosa, guisante,
garbancita amarilla, escarabajo
juguetón.
En el zumo chupa mi alma,
mi sustancia,
el principio vital.

(Palpas, escuchas, miras, hueles, comes
mejor que cualquier especie protegida.
No es preciso que hables ahora
para contar lo bien que estás.)

Mincha,
carne da miña carne
envolta
en presentimentos,
no fío do real.

Noite na noite. Poden chiar as galaxias
mentres ti, luceiro,
brillas no meu ventre ferido.

 Caracolita,
carne de mi carne
envuelta
en presentimientos,
en el filo de lo real.

Noche en la noche. Pueden chillar las galaxias
mientras tú, lucero,
brillas en mi vientre malherido.

Sentar a beleza
no colo
e despois deixar que fuxa
como unha bolboreta,
como unha maruxiña,
como peixe esbaradizo entre as mans…

Sentar a la belleza
en el regazo
y después dejar que huya
como una mariposa,
como una mariquita,
como pez resbaladizo entre las manos…

Agora, a túa avoa
amósache
como escoitar o mar
nunha buguina.

(Non esquezas)

Ahora, tu abuela
te enseña
cómo escuchar el mar
en una caracola.

(No olvides)

— — —
ELOÍSA OTERO
Nota de la autora: Estas Nanas para Guadalupe, escritas originalmente en gallego con motivo del nacimiento de mi sobrina Guadalupe, se publicaron en el nº 9 de la revista ‘El rapto de Europa’ (mayo 2006), con algunas erratas únicamente atribuibles a la autora. Gracias a las correcciones de Francisco X. Fernández Naval, ‘Chisco’, reescribí esta nueva versión, corregida y aumentada (y bilingüe), que se publicó en el libro “Cartas Celtas (y otros poemas)” (Ediciones Leteo. León, 2008).

Anuncios